Karate & Maatschappij

Karate-do is niet zomaar een fysieke bewegingsvorm. Het gaat uit van het ontwikkelen van het karakter van de beoefenaar. Met name deze focus op persoonlijke ontwikkeling geeft karate-do een belangrijke pedagogische waarde voor kinderen en volwassenen, en tracht hiermee een positieve bijdrage te leveren aan onze  maatschappij. 

Karate en de maatschappij

 

Karate-do is een traditionele bewegingsvorm met een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Deze diversiteit maakt karate-do geschikt voor een grote doelgroep met verschillende doelstellingen. Denk aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeeld, discipline, structuur, normen en waarden, respect, doorzettingsvermogen, assertiviteit, weerbaarheid en alle grond- motorische eigenschappen (kracht, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid). Deze grote variatie aan doelstellingen maakt karate-do zo bijzonder.

Karate-do is niet zomaar een fysieke bewegingsvorm. Het gaat uit van het ontwikkelen van het karakter van de beoefenaar. Met name deze focus op persoonlijke ontwikkeling geeft karate-do een belangrijke pedagogische waarde voor kinderen en volwassenen, en tracht hiermee een positieve bijdrage te leveren aan onze  maatschappij. Een bijdrage die opnieuw is bevestigd in het recentelijk uitgevoerde Mulier onderzoek*.

 

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes

Om de waarden van karate-do uit te dragen is het van belang om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes. We leven in een gehaaste en competitiegerichte maatschappij waar mensen veel vrije tijd en keuzevrijheid hebben. In de eerste levensbehoeften is ruimschoots voorzien, zodat levenskwaliteit en levensverwerkelijking naar de voorgrond kunnen komen. Dit geeft hoge verwachtingen en individuele verantwoordelijkheid. Maar mensen willen tegelijkertijd ook kwaliteit, afwisseling en snel resultaat met minimale inspanning.

Vanuit deze maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan behoeftes. Soms zijn de behoeftes in lijn met de ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de huidige competitie drang binnen de sportwereld. Ook de vraag naar kwaliteit, afwisseling en snel resultaat is terug te vinden in de huidige bewegingscultuur. In andere gevallen blijken de behoeftes juist tegenovergesteld aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Er ontstaat compensatiegedrag. We lijden aan bewegingsarmoede en proberen dit te compenseren door steeds meer te sporten; we krijgen steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid en daardoor ook behoefte aan structuur en identiteit. Ook het ontwikkelen van zelfvertrouwen, weerbaarheid, respect, discipline en doorzettingsvermogen sluiten aan bij behoeftes vanuit de huidige maatschappij.

Karate-do leraren moeten daarom goed kijken naar de werkelijke behoeftes en de mogelijke bijdragen die het karate-do hieraan kan leveren. Soms is dit in lijn met de ontwikkelingen, en soms juist tegenovergesteld. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor technologische ontwikkelingen of ontwikkelingen in het onderwijs. Om deze mooie traditie door te kunnen geven aan de volgende generaties is het daarom van belang om te blijven aansluiten bij deze ontwikkelingen en behoeftes en tegelijk de traditionele waarden van karate-do niet uit het oog verliezen.

*Het W.J.H. Mulier Instituut heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de psychosociale effecten van vechtsport. De resultaten laten zien dat vechtsport een belangrijke bijdrage kan leveren aan weerbaarheid, agressiebeteugeling en persoonlijke groei. Juist voor maatschappelijk kwetsbare jeugd biedt vechtsport mogelijkheden tot het verbeteren van hun psychosociale welzijn en maatschappelijke (re)integratie. Gekwalificeerde vechtsporttrainers met sportinhoudelijke en pedagogische kennis en vaardigheden vormen hierbij een sleutelrol.

Karate betekent in het Japans letterlijk lege (Kara) hand (Te). Deze naam is ontstaan doordat Karate oorspronkelijk een vorm van zelfverdediging was, die werd beoefend zonder wapens

Neem direct
contact op! 

De term ‘do’ staat voor ‘de weg’. Dit symboliseert de weg die de karateka moet doorlopen om zijn/haar doel te bereiken, het trainen en ontwikkelen van vaardigheden en de ontwikkelingen op mentaal vlak

Contact

Adres
postcode
plaats

telefoon
email

nog iets…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Social media

Blijf op de hoogte

© Jorna scholing & coaching