Voor wie is karate

Karate-do is niet zomaar een fysieke bewegingsvorm. Het gaat uit van het ontwikkelen van het karakter van de beoefenaar. Met name deze focus op persoonlijke ontwikkeling geeft karate-do een belangrijke pedagogische waarde voor kinderen en volwassenen, en tracht hiermee een positieve bijdrage te leveren aan onze  maatschappij. 

Geschikt voor iedereen

Het trainen van karate is voor iedereen en voor alle leeftijden geschikt. Van (kleine) kinderen tot aan senioren en alles daartussen.

De motivatie om karate te trainen loopt dan ook zeer uiteen.

  • Kinderen
    Voor kinderen is de opvoedkundige waarde van belang waarbij plezier, weerbaarheid (omgaan met pesten) en het omgaan met leeftijdsgenoten als belangrijke motivatie geldt.
  • Jeugd
    Voor de jeugd en adolescenten is het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeeld en een eigen identiteit van grote waarde. De competitiedrang neemt toe en de mogelijkheid om zich te meten met anderen vormt een belangrijke motivatie.
  • Volwassenen / senioren
    Voor senioren komen de vormende waarde, de persoonlijke ontwikkeling meer naar de voorgrond. Daarnaast kunnen de gezondheidswaarde (fysiek en mentaal), de sociale waarde, mentale en fysieke weerbaarheid en natuurlijk ook de voldoening en plezier die ontstaat tijdens het bewegen en trainen voor elke doelgroep een belangrijke motivatie zijn.

 

Gedragsproblemen Daarnaast komt het regelmatig voor dat karate-do leraren te maken krijgen met kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. De opvoedkundige eigenschappen in combinatie met de duidelijke structuur maken karate-do uitermate geschikt voor deze doelgroep. We moeten er wel voor waken dat karate-do geen therapie vorm is die alle problemen kan oplossen. Specialistische hulp blijft in veel gevallen noodzakelijke en/of gewenst. Duidelijk is wel dat karate-do een positieve bijdrage kan leveren aan het ontwikkelingsproces.

Karate betekent in het Japans letterlijk lege (Kara) hand (Te). Deze naam is ontstaan doordat Karate oorspronkelijk een vorm van zelfverdediging was, die werd beoefend zonder wapens

Neem direct
contact op! 

De term ‘do’ staat voor ‘de weg’. Dit symboliseert de weg die de karateka moet doorlopen om zijn/haar doel te bereiken, het trainen en ontwikkelen van vaardigheden en de ontwikkelingen op mentaal vlak

Contact

Adres
postcode
plaats

telefoon
email

nog iets…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Social media

Blijf op de hoogte

© Jorna scholing & coaching