De Lefdag

Via trainingen en cursus bij Menno Tuik , ben ik en gecertificeerd om ‘De Lefdag’ te organiseren.
Het toevoegen van mijn persoonlijke ervaringen en mijn expertise in het karate-do maken dat ik voor
Jorna Scholing & Coaching een zeer sterke en krachtige ‘Lefdag’ kan aanbieden.

Voor wie?

De ‘Lefdag’ is geschikt voor o.a. :

  • Een groep mensen
  • Een schoolklas
  • Een managementteam
  • Een voetbalteam

Wat?

Tijdens de ‘Lefdag’ leren de deelnemers zichzelf en de groep beter kennen. Dit is het voornaamste doel van de ‘Lefdag’. Op deze dag kijken we verder dan de oppervlakte, bv. naar:

 • Met welke problemen loopt een jongere rond?
 • Waar durft een leidinggevende eigenlijk niet over te praten?
 • Wat zit de doelman van een voetbalteam dwars?

Alle leden van een groep worden uitgenodigd om lef te tonen om naar zichzelf te kijken. Om je de ogen te openen, je hart te openen en naar elkaar te kijken op een gezonde manier.

Doordat de deelnemers zich openstellen en elkaar beter leren kennen, ontstaat verbinding. Hierdoor kunnen ze beter met elkaar samenwerken.

De sfeer in de omgeving – waarin geleerd, gewerkt, getraind, verloren en gewonnen wordt – wordt veiliger en prettiger, wat tot gelukkiger mensen en betere resultaten leidt.

Hoe?

De ‘Lefdag’ is een fantastisch instrument dat staat of valt met een gedegen voorbereiding. We bespreken vooraf een aantal zaken.

Naast een trainer zijn er ook begeleiders vanuit de aanvragende partij. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: maatschappelijk werkers, psychologen, interne begeleiders, directeuren en andere hulpverleners, die voor de start van de ‘Lefdag’ worden geïnformeerd.

De kandidaten en of deelnemers worden in het eerste gedeelte van de ‘Lefdag’ opgewarmd via allerlei motiverende activiteiten om zo in positieve open mindset te komen en hiermee ook een veilig klimaat te creëren voor het verdiepende tweede gedeelte.

Na de ‘Lefdag’ vindt nazorg plaats. Tijdens de nazorg worden alle bevindingen en adviezen besproken.

Van tevoren stemmen we af tijdens een (gratis) intakegesprek.

Contact
opnemen
met Theo 

‘Binnen de juiste grenzen kun je vrij zijn’, Theo Jorna

Contact

Van Beverwijckstraat 43,
8921VD
Leeuwarden

06 430 355 99

info@jornascholingencoaching.nl

Bij Jorna Scholing & Coaching werken we vanuit een positieve benadering, waarbij het eigen leerproces van de kandidaat voorop staat!

Aangesloten bij:

© Jorna scholing & coaching